Dziś jest: 23 Lipiec 2024
Imieniny obchodzą:
Bogna, Brygida, Apolinary

   

Parę słów o Łazowskim Ośrodku Kultury

 

Parę słów o Łazowskim Ośrodku KulturyMiejski Ośrodek Kultury w Łazach to jedno z kluczowych miejsc integracji społeczności. Jego działalność ukierunkowana jest w szczególności na stworzenie oferty kulturalnej dla dzieci, młodzieży oraz pozostałych mieszkańców. Swoją działalnością i współpracą skupia różnorodne środowiska w całej gminie prowadząc różnorodne formy swej działalności.

 

Powstanie ośrodka datuje się na dzień 27 września 1984 roku kiedy to na podstawie ustawy o upowszechnianiu Kultury oraz prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury, Rada Narodowa Miasta i Gminy utworzyła Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łazach z siedzibą w Niegowonicach. W kolejnym roku zostają podporządkowane administracyjnie działające na terenie gminy palcówki: Dom Kultury w Chruszczobrodzie oraz świetlicę w Ciągowicach.  W obecnym miejscu, od 9 kwietnia 1986 roku zaczyna działać Dom Kultury „Kolejarz” stanowiąc filię Miejskiego Ośrodka Kultury. Do tego czasu w budynku mieści się Dom Kultury nazywany często „ZZK” lub „Klubem Kultury”, działający jako placówka podległa Polskim Kolejom Państwowym. Pod nazwą Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Łazach instytucja działa do roku 1992, kiedy to zgodnie z nowymi przepisami placówka zostaje wpisana do rejestru instytucji kultury gminy Łazy i zaczyna działać jako samorządowa instytucja kultury przyjmując tym samym nazwę Miejski Ośrodek Kultury w Łazach.

 

Swoimi działaniami łazowski ośrodek kładzie duży nacisk na edukację kulturalną przeznaczoną zarówno dla dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. W ośrodku prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach, nauki śpiewu, zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne a także zajęcia z prowadzone w ramach dziecięcych zespołów wokalnych, tanecznych oraz chóru Klubu Seniora „Semafor”. Ponadto  placówka opiekuje się gminnymi grupami śpiewaczo – obrzędowymi. Na szczególną uwagę zasługuje działająca przy ośrodku Łazowska Orkiestra Instrumentalna skupiająca muzyków głównie z terenu gminy Łazy. Miejski Ośrodek Kultury w Łazach jest również miejscem działalności licznych klubów i organizacji ściśle współpracujących z ośrodkiem. Są to m.in.: Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów Węzła PKP w Łazach,  Klub Seniora „Semafor”, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Do zadań ośrodka należy również redagowanie oraz wydawanie  gazety lokalnej - Echa Łaz.

 

Innym ważnym elementem działalności ośrodka jest organizacja różnorodnych form amatorskiego ruchu artystycznego oraz corocznych imprez i uroczystości. Stałe punkty w kalendarzu imprez organizowanych przez MOK to między innymi Ogólnopolska Olimpiada Uniwersytetów III Wieku, Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Śląskiego, Dożynki Gminne a także koncert galowy – „Kulturniak”, podsumowujący działalność artystyczną Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach, podczas którego wręczane są wyróżnienia dla osób i instytucji mających szczególny wkład w wspieranie działalności ośrodka. Jedną z największych imprez organizowanych przez instytucję jest niewątpliwie „Święto Kupały” realizowane w ramach Dni Łaz, obchodzone corocznie w okolicach Nocy Świętojańskiej, a więc w terminie dawnego słowiańskiego święta nad miejskim zalewem Mitręga. Inną imprezą stanowiącą ważny wkład w rozwój życia kulturalnego a zarazem rozpoznawalną i znaną dużej ilości odbiorców jest „Jura Rock Festiwal”- ogólnopolski konkurs amatorskich zespołów rockowych.

 

W 2012 roku budynek MOK w Łazach przeszedł gruntowny remont polegający na wykonaniu prac związanych z termomodernizacją. W ramach tego wymienione zostało poszycie dachu, dokonano wymiany stolarki okiennej, drzwiowej oraz ocieplenia ścian i fundamentów, ocieplono instalację C.O., wykonano remont witryny i balkonu. W roku 2013 przeprowadzono prace związane z modernizacją sąsiadującego z ośrodkiem parku, m.in.: organizując plac zabaw dla dzieci, tworząc miesca siędzące oraz chodniki. W roku 2014 dokonano dalszej rozbudowy infrastruktury parku a mianowicie: wyposażono plac zabaw w dodatkowe urządzenia a także stworzono tzw. "Siłownię pod chmurką".  W 2014 roku przeprowadzono komleksową modernizację sali widowiskowej wraz z zapleczem, natomiast w 2015 roku wyposażono ośrodek w kotary, kulisy sceniczne, zainstalowano fotele na balkonie a także zakupiono nagłośnienie wraz z oświetleniem.

W 2019 roku przeprowadzono kapitalny remont następujących pomieszczeń: pokój instruktorów, pokój socjalny, sala plastyczna, sala zajęć muzycznych, sekretariat, pokój dyrektora oraz korytarz.

 

  • 1-Dom Kultury
  • 2-Pochd pierwszomajowy - w tle budynek orodka
  • 3-Sklep w budynku  DKK Kolejarz lata 40te XXw
  • 4-W tle - Dom Kultury
  • 5-MOK w azach przed termomodernizacj
  • 6 - MOK w latach 80-tych

 

 

 

NASI PARTNERZY

NASZ FESTIWAL

 

Miejski Ośrodek Kultury

moklazy.pl

 

ul. Kościuszki 5, 42-450 Łazy,

 

tel. (32) 67-29-453, 67-29-431

fax: (32) 67-29-453

e-mail: sekretariat@moklazy.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.moklazy.pl